Pressupost
Data límit
3.000.000,00 euros (la Comissió estima una contribució de 3 milions d’euros per projecte).

Fins el 23 de novembre de 2021 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Improved preparedness on attacks to public spaces. HORIZON-CL3-2021-FCT-01-07.

Programa de finançament Horizon Europe.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu millorar la seguretat dels espais públics davant d’atacs terroristes, millorar l’entrenament de les forces de seguretat, una millor planificació i modelització dels professionals i investigadors en l’àmbit de la seguretat.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Consorcis d’un mínim de tres entitats jurídiques, almenys una d’elles en un estat membre, i almenys dues més establertes en altres països de la Unió o països associats al programa.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Especificacions generals del programa Horizon Europe.

Pla de treball: “Seguretat civil per a la societat”.

Manual online per a la presentació de propostes.

Contacte Comissió Europea. DG Recerca i Innovació.

Pàgina de contacte.

Comparteix