Pressupost
Data límit
Sense pressupost associat.

El termini per a la presentació de candidatures a nivell estatal serà decidit per la coordinació d’Espanya. La presentació de candidatures a nivell europeu finalitza el 26 de juliol de 2022.

Nom de la convocatòria European Enterprise Promotion Awards.
Font del finançament Comissió Europea.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Els premis recompensen la promoció de l’emprenedoria i de la petita empresa a nivell estatal, regional i local. Els objectius són:

  • Identificar i reconèixer les accions d’èxit en la promoció de l’empresa i l’emprenedoria.
  • Mostrar i difondre bones pràctiques en polítiques de promoció de l’emprenedoria.
  • Conscienciar sobre el rol dels emprenedors en la societat.
  • Encoratjar i inspirar potencials emprenedors.

Les categories de premis l’any 2022 són:

  • Promoció de l’esperit emprenedor.
  • Iniciatives per la millora de les habilitats emprenedores.
  • Millora de l’entorn empresarial i suport a la transició digital.
  • Suport a la internacionalització de les empreses.
  • Suport a la transició sostenible.
  • Emprenedoria responsable i inclusiva.

El premi del jurat es concedirà a una iniciativa, dins de qualsevol de les categories anteriors, considerada com a més inspiradora i creativa. 

Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar autoritats a nivell local, regional i estatal, així com partenariats públicoprivats, i organitzacions empresarials.

Més informació

Anunci de convocatòria.

Pàgina web dels premis.

Normes de participació.

Manual dels premis 2021.

Contacte

European Enterprise Promotion Awards Secretariat.

E-correu: grow-european-enterprise-awards@ec.europa.eu

Coordinadora Nacional de los Premios Europeos a la Promoción Empresarial (Sra. María Muñoz Martínez).

E-correu: pynes.europa@mincotur.es

 
Comparteix