Pressupost
Data límit

45.000 euros (s’atorgaran 3 premis de 10 mil euros cadascun als guanyadors, i 6 premis de dos mil cinc-cents euros a cadascun dels finalistes).

Fins el 29 de setembre de 2022, a les 17:00 hores de  Brussel·les.

Nom de la convocatòria #BeInclusive EU Sport Awards. ERASMUS-SPORT-2022-BE-INCLUSIVE-SPORT-AWARDS.
Font del finançament Premis europeus.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu dels premis és recompensar projectes d’inclusió mitjançant l’esport que serveixin d’inspiració a entitats i particulars. Els projectes poden incloure a gent jove migrants, refugiats, minories ètniques, persones amb discapacitats, grups marginals o altres grups i persones amb dificultats socials.

Les tres categories dels premis són:

Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi pot presentar qualsevol entitat pública o privada, que hagi desenvolupat amb èxit algun projecte esportiu d’inclusió social.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Normes dels premis.

Contacte

European Education and Culture Executive Agency (EACEA).

E-mail: EACEA-SPORT@ec.europa.eu

 
Comparteix