Pressupost
Data límit
350.000,00 euros (3 premis de 100 mil euros i un de 50 mil euros).

Fins el 21 d’abril de 2020, a les 17:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria Eu Prize for Women Innovators. SWFS-Prize-2020.
Programa de finançament Horizon 2020.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables El premi vol reconèixer el paper de les dones en la innovació en el mercat, i que hagin destacat en la gestió d’empreses innovadores.

S’atorgaran quatre premis: tres a dones innovadores (100 mil euros cadascuna), i un altre a dones joves, promeses emergents de la innovació (50 mil euros). Totes elles s’hauran significat per crear un impacte innovador havent transformat idees en nous productes i/o serveis en benefici de la ciutadania europea.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi pot presentar qualsevol dona (per al premi de dona jove, haurà d’haver nascut després de l’1 de gener de 1985), resident en un estat membre de la Unió o en un país associat al programa Horitzó 2020. Ha de ser fundadora d’una empresa innovadora, constituïda abans de l’1 de gener de 2018.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Pàgina web del premi.

Bases del premi.

Formulari d’aplicació.

Guia d’aplicació.

Contacte Comissió Europea. Servei de Consultes.

Pàgina de contacte.

E-mail de contacte: rtd-women-innovators@ec.europa.eu

Comparteix