Pressupost
Data límit
Sense dotació econòmica.

Fins el 31 d’octubre de 2021.

Nom de la convocatòria EU Urban Road Safety Award.
Programa de finançament Comissió Europea.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

El premi vol reconèixer el paper dels ens locals en matèria de seguretat viària. L’objectiu és recompensar les autoritats locals que hagin adoptat mesures integrals de caràcter innovador per a la millora de la seguretat viària, i promoure l’intercanvi de bones pràctiques.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar autoritats locals amb competències en matèria de seguretat vial.

Més informació Pàgina web.

Presentació de candidatura.

Contacte European Mobility Week.

E-correu: info@mobilityweek.eu

Comparteix