Premi de Salut de la Unió Europea 2020.

 

Pressupost
Data límit
400.000,00 euros.

Fins el 29 d’abril de 2020, a les 11:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria 2020 EU Health Award.
Font del finançament Tercer programa de salut.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

El premi fa un reconeixement a ciutats i escoles que produeixen un impacte a les seves comunitats promovent estils de vida saludables entre la infància, i les ONG, escoles i llars d’infància que promouen la vacunació.

Hi ha diferents premis segons tipologia de participant i per a cada categoria:

 • Promoció de la vacunació a la mainada.
  • Premis a ONG:
   • Primer premi: 50.000 euros.
   • Segon premi: 30.000 euros.
   • Tercer premi: 20.000 euros.
  • Premis a escoles i llars d’infància:
   • Primer premi: 50.000 euros.
   • Segon premi: 30.000 euros.
   • Tercer premi: 20.000 euros.
 • Promoció d’estils de vida saludables.
  • Premis a ciutats:
   • Primer premi: 50.000 euros.
   • Segon premi: 30.000 euros.
   • Tercer premi: 20.000 euros.
  • Premis a escoles:
   • Primer premi: 50.000 euros.
   • Segon premi: 30.000 euros.
   • Tercer premi: 20.000 euros.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar candidatures de projectes que hagin estat finançats per fons FEDER, Fons de cohesió, FSE o Interreg, després de l’1 de gener de 2007.

El projecte ha de fer referència a una de les 5 categories de premis del 2020, i ha de trobar-se en un grau de desenvolupament o maduresa que permeti avaluar els seus resultats.

Més informació

Pàgina web del premi.

Formulari de presentació a la categoria de vacunació.

Formulari de presentació a la categoria d’estils de vida saludables.

Contacte

Comissió Europea. DG de Salut i Seguretat Alimentària.

E-correu: SANTE-HPP@ec.europa.eu

 
Comparteix