Pressupost
Data límit
Sense dotació econòmica. El premi es materialitza amb una medalla d’honor.

Fins el 20 d’abril de 2020, a les 23:59 hores de Brussel·les.

Prorrogat fins el 30 de juny.

Nom de la convocatòria European Citizen’s Prize.
Programa de finançament Parlament Europeu.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables El premi vol reconèixer projectes que hagin excel·lit en àmbits com:

  • Enteniment mutu i integració entre ciutadania de diferents estats membres o amb cooperació transfronterera dins la Unió.
  • Enfortiment de l’esperit europeu mitjançant projectes transfronterers de cooperació cultural.
  • Foment dels valors continguts en la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar ciutadans i ciutadanes, grups de persones, associacions o organitzacions que hagin gestionat projectes dels àmbits objecte del premi, o també poden nominar altres candidats.
Més informació Normes del premi.

Presentació de candidatura.

Contacte Parlament Europeu.

E-correu: citizensprize@ep.europa.eu

Comparteix