Pressupost
Data límit

10.000 euros.

Fins el 14 d’octubre de 2022.

Nom de la convocatòria Transformative Action Award, 2022.
Font del finançament Premis europeus.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu és premiar una iniciativa que implementi les 15 vies descrites a la Declaració Basca per generar transformacions socioculturals, socioeconòmiques i tecnològiques a la seva comunitat.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar ens locals i regionals, o bé entitats de la societat civil, de qualsevol país de la UE, de la EEA (Islàndia, Liechstenstein i Noruega) o països candidats a la UE, que hagin donat suport a la Declaració Basca, i sigui responsable de l’acció transformadora que presenta al premi.

L’acció ha d’haver estat posada en pràctica un mínim de 3 mesos abans, i amb un màxim de 5 anys.

Més informació

Pàgina web dels premis.

Formulari de presentació.

Contacte

Sustainable Cities Platform.

E-mail: info@sustainablecities.eu

 
Comparteix