Pressupost
Data límit
350.000 euros (150 mil euros al primer premi; 120 mil euros al segon premi; 80 mil euros al tercer premi).

Fins el 9 de setembre de 2020, a les 24:00 CET.

Nom de la convocatòria Access City Award 2021.
Programa de finançament Ocupació i innovació social – EASI.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu del premi és reconèixer la voluntat, habilitat i esforços d’una ciutat per esdedvenir més accessible per garantir la igualtat d’accés als drets fonamentals i millorar la qualitat de vida de la seva població i que tothom té igualtat de condicions per accedir als recursos que pot oferir la ciutat.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar ciutats de més de 50.000 habitants.

En cas de països amb menys de 2 ciutats de més de 50.000 habitants, també s’hi poden presentar àrees urbanes compostes per dues o més ciutats que sumades tinguin més de 50.000 habitants.

Més informació Pàgina web del premi.

Normes del premi.

Presentació de candidatura.

Contacte Secretariat Access City Award 2020.

E-mail: secretariat@accesscityaward.eu

Comparteix