Pressupost
Data límit
9.900.000,00 euros (la Comissió estima una contribució d’entre 2 i 3 milions d’euros per projecte).

Fins el 7 d’octubre de 2021 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Politics and governance in a post-pandemic world. HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-05.

Programa de finançament Horizon Europe.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu la investigació sobre els efectes de la pandèmia de la COVID-19 en la democràcia. Les propostes han de centrar-se en examinar els impactes sobre els drets humans, per exemple analitzant les accions dels diferents governs, en especial com s’ha promogut la participació de la ciutadania mitjançant canals digitals. També identificar i proposar canvis per a la governança global, observar com la cooperació internacional pot ajudar els governs estatals a superar crisis a gran escala, o com els organismes internacionals poden suplir les mancances dels governs estatals, o estudiar com s’ha vist afectada la credibilitat dels governs.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Consorcis d’un mínim de tres entitats jurídiques, almenys una d’elles en un estat membre, i almenys dues més establertes en altres països de la Unió o països associats al programa.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Especificacions generals del programa Horizon Europe.

Pla de treball: “Cultura, creativitat i societat inclusiva”.

Manual online per a la presentació de propostes.

Contacte Comissió Europea. DG Recerca i Innovació.

Pàgina de contacte.

Comparteix