Pressupost
Data límit
30.000.000,00 euros (finançament fins el 60% de les despeses elegibles. Es preveu finançar entre 2 i 3 projectes).

Fins el 8 de setembre de 2022 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Fins el 30 de març de 2023 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Strategic Integrated Projects – Climate Action. LIFE-2022-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage.

Programa de finançament Programa pel medi ambient i l’acció pel clima – LIFE.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu donar suport a la implementació de plans estratègics d’energia a nivell estatal, regional i local.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar consorcis formats per un mínim de 2 organitzacions. L’autoritat estatal en la matèria ha de participar en el consorci com a coordinador.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Contacte European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Pàgina de contacte.

E-correu: CINEA-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu

Comparteix