Pressupost
Data límit
6.000.000 euros (Els projectes han de sol·licitar entre 400 mil i 750 mil euros).

Fins el 16 de febrer de 2021, 17:00h horari Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Promoting the participation of migrants in the design and implementation of integration policies. AMIF-2020-AG-CALL-03.

Programa de finançament Fons per l’asil, les migracions i la integració – AMIF.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu de la convocatòria és promoure la participació de persones refugiades i migrades en el disseny i implementació de les polítiques d’integració a nivell local, regional, estatal i europeu.

Les propostes poden incloure una o més de les accions següents:

  • Establir consells consultius de persones migrants a nivell local, regional, estatal o europeu.
  • Desenvolupar mecanismes innovadors de consulta a persones migrades.
  • Promoure l’intercanvi d’experiències entre autoritats locals, regionals o estatals.
  • Millorar la capacitació de les autoritats locals, regionals o estatals per a la consulta a persones migrades.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Les sol·licituds han de ser presentades per consorcis d’un mínim de tres organitzacions elegibles, establertes en tres estats membres de la UE.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Guia per a sol·licitants.

Contacte DG Migration and Home Affairs.

Email: HOME-AMIF-UNION-ACTIONS@ec.europe.eu

Comparteix