Partenariats per a l’educació digital. (Erasmus+).

 

Pressupost
Data límit

Es finançarà fins un màxim de 450.000 euros.

Fins el 29 d’octubre a les 12:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria Partnerships for Digital Education Readiness.
Programa de finançament Erasmus+.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La convocatòria té com a objectiu dotar als sistemes d’educació i formació dels mitjans per fer front als reptes que presenta el recent i sobtat canvi d’adrenentatge en línia i a distància, inclòs el suport als docents per desenvolupar les competències digitals.

Les accions finançables són:

  • Activitats per desplegar eines i mètodes digitals.
  • Activitats de suport a estudiants, professors i formadors.
  • Activitats per promoure un ús segur i responsable de la tecnologia digital.
  • Activitats per incorporar la tecnologia digital en línia a l’ensenyament i la formació.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar consorcis d’un mínim de tres organitzacions, de tres països diferents, que treballen en l’àmbit de l’ensenyament i la formació.

Cerca de socis

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació

Modificació del pla de treball 2020.

Contacte

Agència Executiva per l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA).
Pàgina de contacte.

E-correu: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu

 

 

Comparteix