Sobre la Gaue

La Guia d’Ajuts de la Unió Europea (GAUE) és un servei de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona que recull informació sobre els principals fons de finançament europeu. El portal de la GAUE ofereix informació actualitzada sobre totes les convocatòries dels programes europeus que són d’especial interès per l’àmbit local, i en descriu els seus objectius, les línies d’acció, l’autoritat de gestió i els enllaços destacats de cadascuna.

El seu cercador avançat facilita l’accés a la informació a través de filtres segons el programa de finançament, per paraula clau, temàtiques d’interès local, i/o convocatòries obertes o tancades. Alhora, aquest servei facilita el seguiment de convocatòries mitjançant RSS. 

La GAUE també posa a disposició de la persona usuària el calendari de les jornades informatives sobre els ajuts europeus i facilita l’accés a publicacions d’interès sobre aquests ajuts.

Properes jornades

juny 22
8:00 am - 4:00 pm
Info Day LIFE EU: presentació del programa LIFE.
juny 23
10:00 am - 4:00 pm
Info Day LIFE EU: programes de Natura i biodiversitat, Economia circular i qualitat de vida, i Adaptació i mitigació climàtica.
juny 24
10:00 am - 4:00 pm
Info Day LIFE EU: programa de Transició a l'energia neta.