Pressupost
Data límit
4.000.000 euros (Els projectes han de sol·licitar entre 400 mil i 1 milió d’euros).
Fins el 30 de gener de 2020, 17:00h horari Brussel·les.
Nom de la convocatòria Social orientation of newly arrived third-country nationals through involvement of local communities, including mentoring and volunteering activities. AMIF-2019-AG-CALL-02.
Programa de finançament Fons per l’asil, les migracions i la integració – AMIF.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu és facilitar la integració social de les persones nouvingudes de països tercers. Les accions s’orientaran a la ràpida integració tot facilitant l’intercanvi de les persones migrades amb la societat d’acollida:

  • Orientació social que incloguin programes de mentoria i voluntariat.
  • Enfortiment del sentiment de pertinença a la nova societat i de participació en aquesta.
  • Promoció de la interacció entre migrants i la societat d’acollida.
  • Formacions, tallers i activitats d’aprenentatge mutu per promoure el sentiment de pertinença i interaccions amb la societat d’acollida.

Les accions han de tenir en compte un ampli ventall d’àmbits: resolució de problemes diaris, accés a serveis bàsics, educació per a infants, participació a la societat d’acollida o construcció d’una xarxa social i d’amistats.

Criteris d’elegibilitat i partenariat Les sol·licituds han de ser presentades per almenys dues entitats elegibles establertes en diferents països de la Unió.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Guia per a sol·licitants.

Contacte DG Migration and Home Affairs.

Email: HOME-AMIF-UNION-ACTIONS@ec.europe.eu

Comparteix