Trenta-set municipis instal·laran plantes fotovoltaiques d’autoconsum de la mà de la Diputació de Barcelona

Trenta-set municipis de la província instal·laran plantes fotovoltaiques d’autoconsum finançades a parts iguals entre la Diputació de Barcelona i l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE ). Es tracta d’una subvenció per a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixen el pas a una economia baixa en carboni dins del marc del programa operatiu Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER ) de creixement sostenible 2014-2020.

D’acord amb el compromís adquirit per la Diputació de Barcelona de cercar eines que ajudin els municipis de la província a donar compliment a allò que preveuen els seus Plans d’Acció d’Energia Sostenible i Clima, hem rebut finançament per a executar un projecte que permetrà la instal·lació de trenta-set plantes fotovoltaiques d’autoconsum en equipaments públics locals de la província. El projecte el vam presentar a la línia de subvenció oberta per l’IDAE, que es nodreix dels fons del programa operatiu FEDER de desenvolupament sostenible 2014-2020.

Els equipaments inclosos en el projecte es van seleccionar a partir de les peticions de suport tècnic que vam rebre el darrer any per part de municipis de la província per a la redacció de projectes de producció fotovoltaica en algun dels seus edificis. El cost total de la inversió prevista és de 999.521 €, aportades a mitges entre la Diputació de Barcelona i l’IDAE. Això permetrà instal·lar més de 350 KWp en total, produir anualment més de 450.000 Kwh i aconseguir una cobertura solar en aquests edificis propera al 20% del seu consum.

La previsió inicial és licitar i adjudicar els projectes durant el primer trimestre de 2020 i tenir les plantes en funcionament abans de finalitzar l’any, per lliurar-les als ajuntaments que es faran càrrec del seu manteniment i funcionament posteriors. D’altra banda està previst també emprar aquestes plantes de producció fotovoltaica com elements divulgadors i pedagògics per tal que la ciutadania pugui conèixer el funcionament i les bondats de la tecnologia fotovoltaica i la producció d’energia renovable.

Més informació

Comparteix