Adaptació climàtica al litoral: inici del projecte europeu SCORE (Horizon)

El 15 i 16 de juliol l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona va participar en les reunions virtuals d’inici del projecte europeu SCORE, que té com a objectiu protegir les platges del nivell creixent del mar, de les inundacions costaneres i l’erosió, i millorar la seva resiliència a llarg termini.

L’Institut de Tecnologia Sligo, d’Irlanda, és el coordinador de la iniciativa SCORE (Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities, Control intel·ligent de la resiliència climàtica a ciutats costaneres europees).

Els beneficiaris en són 28 organitzacions de 12 països europeus, entre les quals hi ha la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la consultora ENT. La Diputació de Barcelona participarà en quasi tots els paquets de treball, ja que, juntament amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i altres socis, configurarà un de la desena de laboratoris de ciutats costaneres que preveu el projecte als territoris que hi participen.

El projecte SCORE està dividit en paquets de treball

  1. Mapeig d’exposició i risc d’impactes climàtics extrems a les zones costaneres
  2. Laboratoris de ciutats costaneres
  3. Anàlisi i adaptació
  4. Alerta i vigilància
  5. Coneixement amb un enfocament basat en ecosistemes
  6. Estratègies per incrementar la resiliència econòmica
  7. Estratègies socioeconòmiques d’adaptació i recomanacions polítiques
  8. Suport integral
  9. Comunicació
  10. Coordinació i direcció

 

La durada d’SCORE és de 4 anys i compta amb un pressupost de prop de 10 milions d’euros, dels quals 94.000 € són gestionats per la Diputació de Barcelona. La Unió Europea n’aporta la seva totalitat.

 

Més informació

[+] Horizon 2020 (GAUE)

[+] Horizon Europe (GAUE)

 

Font: Butlletí Medi Ambient – Diputació de Barcelona

Comparteix