Previsió de convocatòries d’interès local dels principals programes de finançament europeu 2019

L’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional ha elaborat un document que recull la previsió de convocatòries dels programes de finançament europeu del 2019.

Fem un repàs de les principals convocatòries dels programes europeus 2014-2020 que són d’interès per a les administracions locals. D’una banda, es recullen les convocatòries del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, Accions Urbanes Innovadores, i els programes de Cooperació Territorial Europea (Sudoe, Interreg Med, ENI CNC MED). D’altra banda, s’inclouen el programes competitius gestionats directament per la Comissió Europea (Drets, Igualtat i Ciutadania, Europa amb els Ciutadans, Ocupació i innovació social, Erasmus+, LIFE i COSME, Erasmus+ i Europa Creativa).

Us animem a consultar periòdicament la Guia d’Ajuts de la Unió Europea, així com els webs oficials dels programes de finançament europeu, per tal d’estar al dia sobre l’obertura de les convocatòries i les possibles modificacions en els terminis de presentació de candidatures.

Previsió de convocatòries d’interès local dels principals programes de finançament europeu 2019

Comparteix