Municipis: Nova Bauhaus Europea

La Comissió Europea ha anunciat tres convocatòries per fer de la Nova Bauhaus Europea una realitat. Dues de les convocatòries se centren en l’àmbit de la participació ciutadana i la tercera busca específicament donar suport als municipis petits i mitjans d’arreu d’Europa.

La Nova Bauhaus Europea és un projecte cultural, econòmic i mediambiental que busca combinar el disseny, la sostenibilitat, l’accessibilitat i l’assequibilitat per contribuir al compliment del Pacte Verd Europeu.

És una iniciativa impulsada l’any 2020 per la mateixa presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula von der Leyen, que busca crear un espai de trobada amb la ciutadania europea per dissenyar noves formes de viure, tot cobrint una gran varietat d’àrees temàtiques com l’art, la cultura, la sostenibilitat, la inclusió social o la ciència i seguint la línia marcada pels objectius del Pacte Verd Europeu.

Amb el propòsit que la Nova Bauhaus Europea s’implementi degudament sobre el terreny, la CE ha anunciat tres noves convocatòries: dues d’elles dirigides a promoure la participació ciutadana i una dirigida als municipis europeus.

La primera d’elles és la «Convocatòria de participació ciutadana», que pretén identificar reptes amb la ciutadania europea que creguin que la Nova Bauhaus Europea pugui resoldre i col·laborar conjuntament en la cerca de solucions conjuntes.

La segona convocatòria, «Creació conjunta de l’espai públic», donarà suport a projectes que aportin solucions innovadores a reptes d’interès per la Nova Bauhaus, tot incentivant als agents locals a buscar idees sostenibles per redissenyar els espais públics tant de les àrees urbanes com rurals. En el cas d’aquestes dues convocatòries, la data límit per presentar-s’hi és el 29 de maig del 2022.

La tercera i última convocatòria, «Suport a les iniciatives locals de la Nova Bauhaus Europea», proporcionarà assistència tècnica als municipis petits i mitjans que no disposin de la capacitat o dels coneixements necessaris per fer realitat els seus projectes que voldrien emmarcar dins de la Nova Bauhaus Europea, concretament en alguna de les següents àrees temàtiques: renovació d’edificis i espais públics existents amb esperit de circularitat i neutralitat de carboni; preservació i transformació del patrimoni cultural; adaptació i transformació d’edificis per a solucions d’habitatge assequible; i regeneració d’espais urbans o rurals. Fins a 20 conceptes per a projectes de base local seran seleccionats i rebran suport d’un grup interdisciplinari d’experts per convertir les seves idees en projectes factibles en el marc de la Bauhaus. La data límit per presentar-s’hi és el 23 de maig del 2022.

Tal com recorda la Comissària Europea per la Política de la Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira, «amb aquesta primera convocatòria específica de la Nova Bauhaus emmarcada en la política de cohesió, oferim la capacitat tècnica necessària per a uns projectes multidisciplinaris d’alt valor que aportin sostenibilitat, estètica i inclusivitat a la població local, esperant que inspiri molts més projectes d’aquest tipus al futur».

[+]  Nova Bauhaus Europea

Comparteix