Llançament de l’ECoPP

Aquest abril s’ha celebrat la 1a jornada de l’European Community of Practice on Partnership (ECoPP), la comunitat UE sobre el principi de partenariat en els Fons Estructurals i d’Inversió Europeus impulsada per la Direcció General de Política Regional i Urbana de la CE.

El principi de partenariat dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (FEIE) (FEDER, FSE, FEADER, AMIF, FEMP entre d’altres), és un principi fonamental de la Política de Cohesió de la UE que garanteix la participació de diverses entitats, tal com autoritats locals, regionals i entitats econòmiques i socials en els treballs de programació dels Fons Estructurals i durant tot el període financer europeu. Aquest principi està garantit pel Codi Europeu de Conducta en el Partenariat (ECCP, per les seves sigles en anglès) de la Commission Delegated Regulation 240/2014, que encara serà vigent pel període 2021-2027.

Pel període 2021-2027, la Comissió Europea va decidir obrir una convocatòria d’expressions d’interès amb l’objectiu de crear un grup de treball de 200 entitats que comparteixin bones pràctiques, opinions, recomanacions al voltant de l’aplicació real d’aquest principi. D’entre les entitats seleccionades, hi destaquem l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consell Comarcal del Maresme, o la mateixa Diputació de Barcelona, que hi participa a través de la Direcció de Relacions Internacionals.

Pel que fa a la jornada de llançament, cal destacar la participació d’Elisa Ferreira, Comissària de Cohesió i reformes de la Comissió Europea i la participació de gairebé 150 entitats de diferent naturalesa (Autoritats de gestió dels programes, regions, entitats locals, ONG, etc.). Durant la jornada es van marcar com a principals objectius de la comunitat:

  • Estimular la capacitació.
  • Difondre resultats d’interès, en particular bones pràctiques i aproximacions innovadores.
  • Revisar l’aplicació i el funcionament del European Code of Conduct.

A partir d’ara es treballarà telemàticament en subgrups de cara a la 2a jornada, que aquest cop serà presencial, de cara a finals de tardor d’aquest any.

Tota la informació de l’ECoPP es pot trobar a la web dedicada a la comunitat, també hi ha disponibles les presentacions i el vídeo enregistrat durant la jornada.

Comparteix