La Diputació de Barcelona serà autosuficient energèticament el 2030 i s’avança 20 anys als objectius de la UE

Els centres, equipaments, accions i serveis de la Diputació de Barcelona seran climàticament neutrals i autosuficients l’any 2030, 20 anys abans del que marquen els objectius europeus d’emergència climàtica. Així es desprèn del Pla Clima, aprovat pel Ple de la Diputació i que té un pressupost de 46 milions d’euros per enfortir la capacitat d’adaptació i resiliència de la corporació.

Aquest migdia, la vicepresidenta segona de la Diputació de Barcelona, Carmela Fortuny, el diputat de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, Carles Ruiz, i el diputat d’Acció Climàtica, Xesco Gomar, han presentat, davant dels mitjans de comunicació, aquest Pla que aplega 55 accions concretes centrades en la transició energètica (34) i en l’adaptació i la resiliència climàtica (21). Un pla que, en una primera fase, se centrarà en el conjunt d’instal·lacions i territoris que gestiona directament la Diputació de Barcelona.

Per la vicepresidenta Fortuny, «es tracta d’un pla coherent amb els compromisos climàtics internacionals i també amb un altre projecte transformador, el Renovables 2030. Amb el Pla Clima, mirem endins, cap a la pròpia descarbonització de la Diputació. Volem guanyar 20 anys a la cursa contra el canvi climàtic». Per la seva banda, el diputat d’Acció Climàtica, Xesco Gomar, ha dit que «des de la Diputació, hem de predicar amb l’exemple i fer-ho amb plans realistes alhora que ambiciosos com el Pla Clima».

Finalment, el diputat de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, Carles Ruiz, ha explicat que la lluita contra el canvi climàtic «és un dels objectius més importants assolits per la Diputació de Barcelona en els darrers anys i a més, el coneixement que se’n generarà es podrà traslladar als municipis». Amb aquest Pla, ha dit Ruiz, ens «convertim en la primera administració de Catalunya en suficiència energètica».

Accions per a la transició: transitar cap a la neutralitat

El Pla Clima planteja 34 accions per afavorir la transició energètica cap a la neutralitat, incidint de manera directa en els edificis de la corporació (64, de propietat i ús) i la flota de vehicles (400, de diverses categories). Aquestes accions compleixen un triple objectiu: reduir la demanda energètica, electrificar els consums i generar energia verda.

Així, amb una inversió de 43 milions d’euros, les accions de transició energètica suposaran una reducció del consum energètic d’un 40% i un augment de la producció renovable fotovoltaica en 8 MWp. De fet, per al 2030 es preveu una producció d’energia generada de 10GWh/any amb renovables, que equival al consum elèctric de 2.941 llars.

Els edificis de la Diputació

Actualment, el consum energètic en els edificis corporatius és de 18.490 MWh/any. La previsió és que el 2030 el consum sigui de 9.133 MWh/any, la qual cosa significa una reducció de 9.357 MWh/any. Això representa un estalvi equivalent al consum energètic de 2.752 llars.

Per aconseguir-ho, l’estratègia de reducció de consum se centra en els 10 edificis de la Diputació que més consumeixen: els que generen el 70% del consum total:

 • Edifici Serradell, Edifici Migjorn i Pavelló Nord (Recinte Mundet)
 • Edifici del Rellotge i annexos (Escola Industrial)
 • Edifici Mestral, Pavelló Garbí i Arxiu (Maternitat)
 • Edifici de Can Serra
 • Francesca Bonnemaison
 • Centre SPOTT

D’entre les accions que es preveuen en aquests edificis, en destaquen:

 • la millora dels tancaments, per rebaixar la demanda de climatització (que és la més elevada en tots els casos)
 • incorporació d’instal·lacions solars fotovoltaiques
 • renovació de la maquinària de climatització antiga
 • substitució de les calderes de gas natural per sistemes elèctrics d’alta eficiència, fet que comportaria eliminar el 100% de les emissions de GEH de l’edificació

En els dos edificis que més consumeixen, s’actuarà de manera prioritària. En concret, seran el Pavelló Nord (amb la instal·lació d’una pèrgola fotovoltaica) i Can Serra (amb una reforma integral, el concurs per la qual es farà l’any que ve).

La flota de la Diputació de Barcelona

Malgrat les darreres incorporacions, els vehicles Zero Emissions (elèctrics i híbrids endollables) només representen un 7,1% de la flota . És per això que el Pla Clima, en el seu paquet d’accions per a la transició energètica, preveu:

 • descarbonitzar: substituir vehicles de combustió per altres no emissors: elèctrics, d’hidrogen o tecnologies futures
 • racionalitzar: adaptar la flota a l’activitat
 • descentralitzar: apropar la flota al territori

Accions per a l’adaptació: adaptar el territori als canvis

A més de les mesures per afavorir la transició cap a la neutralitat, el Pla Clima també inclou accions per afavorir la resiliència i l’adaptació del territori als efectes del canvi climàtic en altres àmbits, com són:

 • Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona: 12 espais naturals d’alt valor paisatgístic, ecològic i cultural, que abasten 102.587 hectàrees. Garanteix un equilibri territorial i ambiental als 100 municipis del seu àmbit geogràfic, que representen el 22% del territori i el 70% de la població de Catalunya.
 • Xarxa Local de Carreteres de la Diputació de Barcelona: 1.563 quilòmetres de vies locals arreu del territori
 • Grans recintes de la corporació: Mundet, Torribera, Maternitat i Escola Industrial.

En aquests àmbits es preveu una inversió de 3 milions d’euros. En un estadi inicial, per a la redacció de plans de detall, que comportaran inversions més grans, i per a la creació d’estructura per a la gestió adequada de cada infraestructura davant el repte climàtic

Un Pla Clima fruit del compromís

El Pla Clima neix de la voluntat política de la Diputació de Barcelona envers l’emergència climàtica. Dona continuïtat a la Declaració institucional davant l’emergència climàtica que, de forma pionera, la corporació va aprovar el setembre de 2019 i en la qual la Diputació es va comprometre a «treballar de manera transversal per a implantar els ODS i a fer de la transició energètica i ecològica una prioritat».

El Pla Clima és un dels 22 projectes transformadors del Pla d’Actuació de Mandat 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, en el qual s’assumeixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible relacionats amb l’energia. Es tracta, a més, d’un pla participat i que recull el compromís de tota la corporació com demostra el fet que sigui un projecte transformador presentat per l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns que ha comptat en la seva redacció amb la Secretaria tècnica de l’Àrea d’Acció Climàtica i també la mateixa Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns i l’Àrea d’infraestructures i Espais Naturals.

Comparteix