Opcions de finançament per la transició energètica

El cicle de seminaris tècnics sobre transició energètica local va acabar l’actual curs amb una sessió doble dedicada a aprofundir en opcions i exemples de finançament per promoure les energies renovables i l’estalvi i eficiència energètica per part els ens locals.

Si bé ja es va dur a terme una sessió sobre opcions de finançament en el marc d’aquest cicle al novembre del 2020, aquesta doble sessió posa el focus sobre fons que vénen d’altres administracions i opcions de finançament de tercers. També, es presenten exemples concrets que puguin servir per demostrar la viabilitat d’algunes iniciatives i així inspirar-ne de noves.

om a continguts més destacats, destacar que per part de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) es van explicar els programes Europeus que hi ha per promoure la transició energètica, i concretament va explicar el programa LIFE 2021 – 2027, que com a novetat inclou un paquet sobre Transició cap a energies netes, herència dels programes Horizon 2020: un nou subprograma amb una dotació de 997 M€, que pretén crear les condicions favorables de mercat i normatives per facilitar la transició cap a energies verdes, mitjançant el finançament d’accions de coordinació i suport.

Per part de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) van exposar els diferents ajuts existents en eficiència energètica i energies renovables 2021 – 2022 per al món local. Els ajuts a renovables es poden agrupar en tres àrees: (1) Autoconsum (fotovoltaica i eòlica), (2) Emmagatzematge i (3) Renovables tèrmiques (solar tèrmica, biomassa, geotèrmia, hidrotèrmia, aerotèrmia). També es van explicar els ajuts a rehabilitació energètica d’edificis, el programa PREE, una convocatòria que acaba aquest mes. Addicionalment, es van explicar els ajuts de mobilitat, MOVES 2, que finalitzen al setembre de 2021, i el MOVES 3 (RD 266/2021), una convocatòria reglada i incompatible amb altres ajuts pel mateix objecte que s’obre el setembre de 2021 fins al desembre de 2023.

Com a experiències concretes es van exposar els casos de projectes finançats a través de la plataforma de crowdlending E-crowd:  energia solar per l’Escola Joan Pelegrí a Hostafrancs, energia solar aïllada per a PERINET WINERY , energia solar d’autoconsum per l’Ajuntament de Viladamat.

També l’experiència de l’Ajuntament de Gijón que va explicar un projecte de ciutat per la gestió integrada e intel·ligent de l’enllumenat públic i d’edificis municipals, que ha estat finançat pel European Energy Efficiency Fund (eeef).

L’experiència de l’Ajuntament de Barcelona que a explicar el funcionament del MES Barcelona (Mecanisme per l’Energia Sostenible), un mecanisme de fiançament publico-privat que pretén donar eines complementàries a altres polítiques existents per assolir l’agenda de 2030.

També es va presentar el programa d’inversions del Pla de Sostenibilitat Ambiental de l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) que compta amb 110 M€ per finançar el Pla de Sostenibilitat Ambiental (2020- 2023) de l’AMB i ajudar a mitigar els impactes derivats de l’actual pandèmia de COVID-19.

Per part de la Diputació de Barcelona, es van presentar els resultats de la resolució dels ajuts del catàleg de serveis d’acció climàtica per al 2021. I també es van presentar altres oportunitats de finançament, des de fons propis o fons europeus (FEDER Biomassa, FEDER Fotovoltaica i Subvencions Fotovoltaica), seguit pel Programa General d’Inversions de la Diputació de Barcelona, un suport que va dirigit als municipis, consells comarcals i EMDs per nova inversió municipal sostenible i manteniment i reposició d’inversions.

I finalment, vam acabar el curs, amb en Josep Puig que va explicar el projecte “Viure de l’aire”, un projecte de participació comunitària en energies renovables a través de la instal·lació del primer molí eòlic comunitari del país i del sud d’Europa a Pujalt (Anoia).

Podeu consultar els resultats de la sessió virtual doble a continuació o a l’enllaç a la web de la Xarxa amb la resta de seminaris tècnics sobre transició energètica celebrats fins ara.

 5. Opcions de finançament per la transició energètica local  

Sessió en línia, 14 i 15 de juliol del 2021

Coorganitzat per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona. Amb la col·laboració d’Ecoserveis i l’ICAEN

Resta de sessions del cicle de seminaris tècnics sobre transició energètica local

Sessió 5.1. Opcions de finançament per la transició energètica local (14 de juliol del 2021)

 Benvinguda. Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

 Mapa de finançament de la transició energètica al món local. Ecoserveis

 Web de finançament de la transició energètica al món local

 Programes europeus per promoure la transició energètica. Virgínia Vivanco. IDAE

 Web del programa LIFE

 Call for proposals del nou subprograma LIFE sobre Transició per les energies netes

 Opcions de finançament per a la rehabilitació d’edificis. Emilio Miguel Mitre. GBCe

 Auna Forum

 Opcions de finançament participatiu a nivell local. Jordi Solé Muntada, Ecrowd plataforma de crowdlending.

 Plataforma Ecrowd!

 Accés del món local a l’European Energy Efficiency Fund: el cas de la ciutat de Xixón. Patricia García Directora General de Innovación y Promoción de Gijón. Ayuntamiento de Gijón

 

Sessió 5.2. Opcions de finançament per la transició energètica local (15 de juliol del 2021)

 Benvinguda. Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

 Mapa d’ajuts en eficiència energètica i energies renovables 2021-2022 per al món local. Francesc Vidal i Lluís Morer. ICAEN

 Els ajuts del Catàleg de serveis d’Acció Climàtica per al 2021 i el Pla general d’Inversions. Albert Vendrell. Diputació de Barcelona

 MES Barcelona: un instrument financer per accelerar la transició energètica amb inversió privada. Miquel Rodriguez, Comissionat Agenda 2030. Ajuntament de Barcelona

 Web MES Barcelona

 El programa d’inversions del Pla de Sostenibilitat Ambiental de l’AMB. David Guerrero. Àrea Metropolitana de Barcelona.

 Viure de l’aire: un projecte eòlic comunitari a Pujalt (Anoia). Josep Puig

 

Conclusions i resultats del seminari 

 Relatoria resum de les dues sessions

 Infografia amb el decàleg sobre opcions de finançament per la transició energètica local

 

 Vídeos dels enregistraments de les dues sessions

 

Font: Gerència del Servei de Medi Ambient – Diputació de Barcelona

Comparteix