El projecte que compta amb fons europeus del programa Justícia i Drets, Igualtat i Ciutadania, té per finalitat construir models i metodologies per afrontar el racisme, la xenofòbia i altres formes d’intolerància dirigides al món local. El lidera l’Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia, OBERAXE, i hi participen com a socis l’Unitat de Gestió de la Diversitat de la Policia municipal de Madrid, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, FEMP, la consultora en diversitat Cidalia i la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar.

Els cinc blocs de treball amb els que es desplega el projecte hauran de donar com a resultats la identificació de bones pràctiques, el disseny d’una metodologia d’actuació i de coordinació per a la prevenció del racisme i la xenofòbia a escala local, un programa de formació, protocols i eines per a la prevenció i la sensibilització i un pla d’acció. Preveu la creació d’una xarxa d’aprenentatge i intercanvi i d’un model d’estructura municipal per garantir la igualtat de tracte i la lluita contra el racisme.

Amb una durada de dos anys el projecte reforçarà la línia de treball de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona sobre igualtat de tracte i no discriminacions i oferirà recursos i instruments als ens locals. És un projecte d’interès i necessari en el marc de l’aprovació de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació, us anirem informant dels avanços.

 

Font: Igualtat i Ciutadania (Diputació de Barcelona)

 

Més informació

[+] Programa de drets, igualtat i ciutadania (GAUE)

Comparteix