Consulta pública sobre el Document Estratègic del Fons Social Europeu + 2021-2027 a Espanya

L’autoritat de gestió del Fons Social Europeu a Espanya ha obert una consulta pública sobre el nou FSE+ 2021 – 2027, i convida a participar-hi a les parts interessades.

El “Document Estratègic FSE+ 2021 – 2027” recull les prioritats en ocupació, educació, inclusió social i lluita contra la pobresa del nou període; així com els objectius específics, els grups destinataris, la concentració temàtica, els principis horitzontals, i el sistema d’indicadors/avaluació del futur programa FSE+ a Espanya. Aquesta estratègia és fruit del treball entre el sector públic estatal, autonòmic i local, el sector privat, el tercer sector i les organitzacions empresarials i sindicals.

Actualment, i fins el 30 de novembre, es recullen esmenes, comentaris i aportacions per escrit al document.

[+] Més informació

Comparteix