COME RES és un projecte europeu que vol facilitar l’assimilació pel mercat de les energies renovables al sector de l’electricitat.

El programa va començar l’1 de setembre de 2020 i té una durada de 30 mesos. Persegueix l’objectiu de facilitar l’assimilació pel mercat de les energies renovables al sector de l’electricitat recolzant, amb un conjunt d’activitats específiques. Tot per establir l’aplicació de les disposicions relatives a les comunitats energètiques renovables definides en la nova Directiva sobre energia renovable (UE) 2018/2001, que els Estats membres hauran de transposar abans de l’30 de juny de 2021.

El projecte COME RES contribueix, adoptant un enfocament multidisciplinari, al desenvolupament de les comunitats energètiques renovables en nou països europeus: Bèlgica, Alemanya, Italià, Lituània, Països Baixos Noruega, Portugal, Polònia i Espanya.

Diputació de Barcelona participarà formant part de la taula de Stakeholders espanyola, que ja es va reunir el passat dijous 21 de gener. Les taules de Stakeholders tenen l’objectiu d’organitzar diàlegs regulars entre les parts interessades, orientats a la recerca de solucions, per cocrear solucions que permetin superar les barreres existents per al creixement de l’energia comunitària.

 

Més informació

[+] Pàgina web del projecte

[+] Horizon 2020 (GAUE)

 

Font: Acció Climàtica – Diputació de Barcelona

Comparteix