Climatubers és el nou projecte europeu que durant els propers tres anys durà a terme l’Ajuntament de Granollers. Pretén promoure la inclusió social de persones amb risc d’exclusió digitala través de la creació de vídeos participatius. Es treballarà amb les comunitats locals per tal d’identificar com els reptes ambientals i els efectes de la crisi climàtica poden conduir a desigualtats més profundes i a una major vulnerabilitat d’alguns grups socials. L’objectiu és implicar aquestes comunitats perquè puguin mostrar a través de vídeos participatius, amb les seves pròpies narracions i veus, com es veuen afectades i alhora que puguin imaginar i comprometre’s en possibles solucions de futur.

Climatubers pretén formar les persones destinatàries en eines de comunicació i difusió digitals, com a procés global d’empoderament per defensar les seves opinions enfront d’altres agents socials. Mitjançant l’ús de campanyes i de difusió en línia, les persones beneficiàries adquiriran noves habilitats digitals relacionades amb la creació de continguts visuals, la narració d’històries i la difusió i comunicació en línia.

«Climatubers – influencers for change. Participatory Video and Digital Storytelling against climate-driven inequalities», té una durada de 36 mesos i està format per sis organitzacions de la Unió Europea: l’Associació Ecoserveis (líder del projecte), l’Ajuntament de Granollers, TDM 2000 International(Itàlia), Centre for Social Innovation – Zentrum für Soziale Innovation (Àustria), Hespul (França) iEndurae Voice Technology OÜ (Estònia).

El projecte continua el compromís municipal per promoure la cohesió social i la implicació dels joves amb la transició energètica del projecte EYES Erasmus + dels anys 2019 i 2020, i va més enllà incloent els col·lectius amb risc d’exclusió digital.

El pressupost total del projecte és de 624.728 euros i Granollers disposarà de 81.437 euros. El finançament per part de la Unió Europea és de 65.149,60 euros, mentre que l’aportació de l’Ajuntament de Granollers serà de 16.287,40 euros.
Més informació
[+] Erasmus + (GAUE)
Comparteix