Aprovades 8 xarxes URBACT de Transferència de bones pràctiques amb participació de municipis de la demarcació

El passat 4 de desembre URBACT va donar a conèixer les xarxes de transferència de bones pràctiques que han passat a la 2a fase de projecte. De les 25 xarxes aprovades a la primera fase finalment 23 podran seguir treballant durant els propers 24 mesos en l’intercanvi d’experiències per tal de transferir les bones pràctiques en cadascun de les respectives temàtiques.

8 de les xarxes aprovades compten amb la participació de municipis de la província de Barcelona, gairebé un 35% del total, sent d’aquesta manera la regió europea més representada en aquesta convocatòria. El municipis representats són Vilafranca del Penedès , Mataró, Barcelona, Viladecans (líder de projecte), L’Hospitalet de Llobregat (líder de projecte), Manresa, Vilanova i la Geltrú i Esplugues de Llobregat.

Les xarxes en les quals participaran són les següents:

  • ALT/BAU (Vilafranca del Penedès): Revitalització d’edificis històrics deteriorats connectant propietaris, inversors, usuaris i autoritats públiques.
  • BLUACT (Mataró): Potencialització de l’economia blava (marítima) mitjançant el foment d’ocupació i de l’emprenedoria entre els joves mitjançant un programa d’incubació i un concurs amb premis.
  • Civic eState (Barcelona): Garantir la gestió, la governança i el dret a gaudir col·lectivament infraestructures urbanes essencials considerades com “urban commons”.
  • ON BOARD (Viladecans): Ajudar als governs locals a construir nous partenariats per cocrear polítiques per oferir als joves competències necessàries per convertir-se en ciutadans/es involucrats/des amb la ciutat i que ajudin a fer front als nous reptes de la societat.
  • ONSTAGE (Hospitalet de Llobregat): Noves metodologies a les escoles de música com a eina per lluitar contra l’exclusió social, l’atur juvenil i l’abandonament escolar .
  • Re-growCity (Manresa): Intervencions per revertir el declivi social, econòmic i ambiental de llarg termini en espais públics utilitzant les capacitats locals .
  • Tech Revolution (Vilanova i la Geltrú): Fomentar l’ocupació basada en el coneixement tecnològic i digital en tots els sectors per tal de transformar l’economia local.
  • The Playful Paradigm (Esplugues de Llobregat): La gamificació com a concepte innovador per promoure l’inclusió social, estils de vida saludable, mediació cultural i inter-generacional, prosperitat econòmica i generació d’espais públics.

Per a més informació sobre la resolució de la convocatòria podeu consultar aquest enllaç.

Comparteix