6a convocatòria d’ajuts Leader: dotació pressupostària

La Generalitat de Catalunya ha publicat la dotació pressupostària de la sisena convocatòria d’ajuts Leader a Catalunya, anunciada el passat mes d’octubre.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és el de fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats principalment a actuacions per la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

Els ajuts destinats a aquesta sisena convocatòria 2014-2020, per un import total de 7.666.666 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i aniran a càrrec d’una partida pressupostària del Departament, dotada amb un import màxim de 4.370.000 euros per l’any 2022, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts. La resta, 3.296.666 euros, anirà a càrrec del fons FEADER, el que representa el 43% del finançament.

Grup d’acció local Leader Dotació (euros)
Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central 675.275,11
Associació per al desenvolupament Integral de la zona nord- oriental de Catalunya 668.642,24
Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura 603.169,30
Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp 721.331,08
Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya 639.066,17
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 583.261,32
Associació Leader de Ponent 763.660,34
Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 642.269,84
Consorci Leader Pirineu Occidental 928.455,55
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central 776.488,40
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques 665.047,32
Total Generalitat + FEADER 7.666.666,67

Amb els projectes d’inversió que es fomentaran amb els ajuts objecte d’aquesta nova convocatòria està previst generar una inversió de més de 23.000.000 € en els territoris rurals Leader de Catalunya, amb l’execució de més de 250 projectes que comportaran la creació de més 200 llocs de treball i la consolidació d’uns 1.000 més de manera directa.

El foment d’aquests projectes d’inversió ha pres encara més importància durant la crisi sanitària a causa de la pandèmia de la covid-19, de cara a la reactivació econòmica de les zones rurals i a la creació d’ocupació.

En referència als llocs de treball també cal destacar que els proveïdors que han d’executar la inversió generada són empreses ubicades a Catalunya, majoritàriament en l’àmbit rural, i per tant, de manera indirecta també fomentaran la creació i consolidació de més llocs de treball durant l’execució dels projectes fomentats per l’ajut Leader.

La gestió dels ajuts a què fa referència aquesta Resolució serà exercida amb la col·laboració dels grups d’acció local seleccionats per la Generalitat de Catalunya per aplicar el desenvolupament local participatiu Leader a les zones rurals de Catalunya.

Font: Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya

Comparteix