Pressupost
Data límit
9.000.000,00 euros (la Comissió estima una contribució d’entre 2 i 3 milions d’euros per projecte).

Fins el 7 d’octubre de 2021 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

New ways of participatory management and sustainable financing of museums and other cultural institutions. HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-02.

Programa de finançament Horizon Europe.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu explorar noves formes de gestió dels museus i altres institucions cutlruals en moments de postpandèmia, tot millorant la’ccés al patrimoni cultural i la relació amb les comunitats locals, enfortir el sentiment de pertinença a l’espai europeu, promoure el rol dels museus en diferents sectors.

Les activitats han de promoure l’ús de tecnologies digitals, la relació entre diferents actors, el compromís d’autoritats locals, regionals i estatals, la formació, l’aprenentatge de la pandèmia de la COVID-19 i la contribució al Pacte ver Europeu i a la New European Bauhaus, així com als reptes de desenvolupament sostenible.

Criteris d’elegibilitat i partenariat Consorcis d’un mínim de tres entitats jurídiques, almenys una d’elles en un estat membre, i almenys dues més establertes en altres països de la Unió o països associats al programa.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Especificacions generals del programa Horizon Europe.

Pla de treball: “Cultura, creativitat i societat inclusiva”.

Manual online per a la presentació de propostes.

Contacte Comissió Europea. DG Recerca i Innovació.

Pàgina de contacte.

Comparteix