Pressupost
Data límit

Sense pressupost.

Fins el 25 de novembre de 2022.

Nom de la convocatòria

Aprovació de la convocatòria de la línia de suport “Next DIBA – Transformació digital i modernització” i activació del recurs específic associat, en el marc del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0022117). 20221004S1.

Font del finançament

Next Generation EU.

Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu de la convocatòria és l’atorgament d’un recurs tècnic a ens locals per a la seva transformació digital. Consisteix en un assessorament personalitzat segons perfil i necessitats del sol·licitant.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi podran presentar ajuntaments de la província de Barcelona entre 20 i 50 mil habitants.

Més informació

Text de la convocatòria.

Programa NextDiba.

Contacte

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix