Pressupost
Data límit
10.000.000,00 euros (la Comissió estima una contribució de 5 milions d’euros per projecte).

Fins el 23 de novembre de 2022 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Better understanding of citizens’ behavioural and psychological reactions in the event of a disaster or crisis situation. HORIZON-CL3-2022-DRS-01-04.

Programa de finançament Horizon Europe.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu la recerca sobre el comportament humà davant d’episodis d’emergència.

Les propostes hauran de comportat algun d’aquests resultats: anàlisi del comportament de diferents grups socials afectats per desastres o situacions de crisi; anàlisi del comportament humà com a causant demergències; desenvolupament de visions centrades en la comunitat en situacions d’emergència; mesures de resposta a col·lectius més vulnerables; anàlisi de les conseqüències mentals sobre la població afectada; i anàlisi de factors que poden conduir a falses alarmes.

Criteris d’elegibilitat i partenariat Consorcis d’un mínim de tres entitats jurídiques, almenys una d’elles en un estat membre, i almenys dues més establertes en altres països de la Unió o països associats al programa.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Especificacions generals del programa Horizon Europe.

Pla de treball: “Seguretat civil per a la societat”.

Manual online per a la presentació de propostes.

Contacte Comissió Europea. DG Recerca i Innovació.

Pàgina de contacte.

Comparteix