Mesures informatives sobre la Política Agrària Comuna. IMCP-INFOME-2021.

Pressupost
Data límit
4.000.000,00 euros (es concediran subvencions entre 75 mil i 500 mil euros).

Fins el 21 de gener de 2021, a les 17:00 hores de Brussel·les..

Nom de la convocatòria Information measures relating to the Common Agricultural Policy. IMCAP-INFOME-2021.
Programa de finançament Support for information measures relating to the common agricultural policy
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu incrementar la confiança entre la ciutadania sobre la Política Agrària Comuna (PAC), mitjançant la informació i la difusió.

Les propostes s’han de centrar en com la PAC contribueix a assolir els objectius de la Comissió Europea, i concretament sobre el Pacte Verd Europeu. En el marc d’aquest Pacte, la Comissió ha adoptat l’estratègia “De la granja a la forquilla” i l’Estratègia per la Biodiversitat pel 2030, ambdues centrades en afrontar reptes de l’agricultura i les àrees urbanes.

Criteris d’elegibilitat i partenariat Poden ser beneficiaris organitzacions individuals establertes a la UE.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Guia per a sol·licitants.

Contacte Comissió Europea. DG Agricultura i Desenvolupament Rural.

E-correu: agri-grants@ec.europa.eu

Comparteix