Pressupost
Data límit

240.000,00 euros. (Es finançaran 20 projectes de quatre països, amb un màxim de 60 mil euros per país, i màxim de 15 mil euros per projecte).

Fins el 30 d’octubre de 2020.

Nom de la convocatòria Gamification of tourism: MED GAIMS. MEDGAIMS-2020-01.
Programa de finançament ENI CBC Med – Instrument europeu de veïnatge.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La convocatòria té com a objectiu finançar projectes que introdueixin el joc en les experiències turístiques de quatre països de l’àrea mediterrània: Itàlia, Espanya, Líban i Jordània. D’aquesta manera es vol incrementar l’atractiu de les destinacions turístiques, incrementar la diversificació de l’oferta turística i promoure una durada més llarga de les estades dels turistes a la destinació.

Només es podrà finançar el cost dels recursos humans del projecte, que podran ser tant de jocs digitals com analògics.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi pot presentar qualsevol persona física o jurídica establerta en un país participant del programa ENI, i pot fer-ho en associació amb altres organitzacions.

Cerca de socis

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Informació específica dels països de destinació.

Contacte

Autoritat de gestió del Programa ENI CBC Med.

Pàgina de contacte.

 

Comparteix