Lluita contra la corrupció. ISFP-2020-AG-CORRUPT.

Pressupost
Data límit
2.400.000,00€ (Es finançarà un màxim del 90% de les despeses elegibles).

Fins el 24 de febrer de 2021 a les 17:00, hora de Brussel·les.

Nom de la convocatòria Call for proposals on the fight against corruption. ISFP-2020-AG-CORRUPT.
Programa de finançament Programa de Justícia.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu de la convocatòria és finançar activitats de lluita contra la corrupció en la contractació pública i gestió pressupostària a nivell local, avaluació del risc i prevenció de la corrupció en sectors d’alt risc, prevenció de l’ús de serveis financers i professionals per a la corrupció, suport a la societat civil i la ciutadania per exposar pràctiques corruptes, suport legal i professional per a denunciants, així com recerca en la metodologia per exposar les pràctiques corruptes en la legislació i la seva aplicació.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar consorcis d’un mínim de dos socis de dos països diferents de la UE, i els seus membres han de ser organismes públics i/o entitats sense ànim de lucre.
Cerca de socis Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Cerca de socis de la convocatòria.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Convocatòria.

Guia per a sol·licitants.

Pla de treball ISFP 2020.

Cerca de socis Pàgina de cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Contacte Comissió Europea. DG Migració i Afers Interns.

E-correu: home-isf@ec.europe.eu

Comparteix