Pressupost
Data límit
12.000.000,00 euros (es preveu finançar projectes d’entre 4 i 6 milions d’euros).

Fins el 6 de setembre de 2022 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Renewable-intensive, energy positive homes. HORIZON-CL5-2022-D4-01-02.

Programa de finançament Horizon Europe.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria finançarà accions innovadores per tendir al consum zero en les edificacions.

Les propostes hauran d’investigar i demostrar enfocaments cap a la construcció o renovació d’edificis energèticament positius, alhora que no suposa un increment en els costos de construcció.

Criteris d’elegibilitat i partenariat Consorcis d’un mínim de tres entitats jurídiques, almenys una d’elles en un estat membre, i almenys dues més establertes en altres països de la Unió o països associats al programa.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Especificacions generals del programa Horizon Europe.

Pla de treball: “Clima, Energia i Mobilitat”.

Manual online per a la presentació de propostes.

Contacte Comissió Europea. DG Recerca i Innovació.

Pàgina de contacte.

Comparteix