Pressupost
Data límit

Finançament entre 21 i 32 euros per dia i persona voluntària.

Nom de la convocatòria Interreg Volunteer Youth.
Programa de finançament Cos Europeu de Solidaritat.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu de la convocatòria és fomentar el voluntariat jove (entre 18 i 30 anys) en els programes i projectes Interreg per tal de donar suport a aquests projectes, promoure la cooperació transfronterera i impulsar valors com la solidaritat.

Criteris d’elegibilitat i partenariat Poden sol·licitar finançament com a organitzacions acollidores els organismes que gestionin programes i projectes Interreg.
Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Guia per a organitzacions acollidores.

Contacte

Association of European Border Regions.

Pàgina de contacte.

E-mail: ivy@aebr.eu

 
Comparteix