Lluita contra la corrupció (ISFP-2017-AG-CORRUPT)

  • ISFP-2017-AG-CORRUPT – Lluita contra la corrupció [pressupost 2.200.000 euros] [Tancat el 20/03/2018, 17:00h horari Brussel·les] Convocatòria destinada a finançar projectes pel desenvolupament d’eines de lluita contra la corrupció, especialment en els àmbits següent: corrupció en la gestió pressupostària i contractació a nivell local, avaluació i prevenció de la corrupció en sectors d’alt risc, prevenció de l’ús de serveis financers i professionals per al blanqueig i la corrupció, suport a la societat civil i ciutadans, suport legal i tècnic a denunciants, i recerca metodològica per exposar la corrupció en l’elaboració i aplicació de les lleis. 
Comparteix