Pressupost
Data límit
5.500.000,00 euros (finançament fins el 95% de projectes fins 1,75 milions d’euros).

Fins el 12 de gener de 2022 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Addressing building related interventions for vulnerable districts. LIFE-2021-CET-ENERPOV.

Programa de finançament Programa pel medi ambient i l’acció pel clima – LIFE.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu promoure les reformes a gran escala en edificis d’habitatge en barris vulnerables, tenint en compte l’eficiència energètica per tal d’evitar la pobresa energètica.

Les propostes han de contemplar l’aplicació de solucions integrals a nivell industrial, i el desenvolupament de fulls de ruta amb l’aplicació de mesures d’eficiència energètica.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar consorcis formats per un mínim de 3 organitzacions de 3 diferents països elegibles.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Contacte European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency.

Pàgina de contacte.

E-correu: CINEA-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu

Comparteix