Pressupost
Data límit
10.000.000,00€ (finançament fins el 80% de les despeses elegibles).

Fins el 15 d’octubre de 2020.

Nom de la convocatòria Establishing and testing integrated interventions aimed at supporting people in (the most) vulnerable situations. VP/2020/003.
Programa de finançament Ocupació i innovació social – EaSI.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu de la convocatòria és donar suport a projectes innovadors i experimentals que facin un tractament integral del suport a les persones més vulnerables. Per a això s’establiran projectes de cooperació entre diferents organitzacions (públiques i privades) que atorguin ajuts econòmics, de serveis socials i mesures d’inserció laboral.

Les accions que es poden finançar són:

  • Establir les estructures i la capacitació necessàries.
  • Atenció a les persones i llars vulnerables.
  • Avaluació de l’impacte de les accions del projecte.
  • Difusió i creixement del projecte.
  • Cooperació transnacional.
  • Gestió del projecte.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar consorcis on l’entitat que l’encapçali sigui una autoritat pública a nivell estatal, regional o local. Almenys un dels membres del consorci ha de ser una organització no governamental. Una de les entitats participants ha de ser d’un país diferent al de l’entitat que l’encapçali.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Convocatòria.

Preguntes freqüents.

Formulari de sol·licitud.

Cerca de socis Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.
Contacte Comissió Europea. DG Ocupació Afers Socials i Inclusió.
Pàgina de contacte

E-correu: empl-vp-2020-003@ec.europa.eu

Comparteix