Integració social i econòmica per a dones migrants. AMIF-2019-AG-CALL-03. (AMIF).

Pressupost
Data límit
4.000.000 euros (Els projectes han de sol·licitar entre 400 mil i 1 milió d’euros).
Fins el 30 de gener de 2020, 17:00h horari Brussel·les.
Nom de la convocatòria Social and economic integration of migrant women. AMIF-2019-AG-CALL-03.
Programa de finançament Fons per l’asil, les migracions i la integració – AMIF.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu és facilitar la integració de les dones migrants perquè participin en totes les esferes de la societat i promoure la igualtat de gènere. Les activitats han d’anar orientades a la seva integració sociolaboral:

  • Dissenyades conjuntament amb elles per adaptar-les a les seves necessitats.
  • Formacions pràctiques, tallers, activitats d’aprenentatge mutu, programes de mentoria, etc.
  • Apoderament de col·lectius de dones particularment vulnerables.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Les sol·licituds han de ser presentades per almenys dues entitats elegibles establertes en diferents països de la Unió.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Guia per a sol·licitants.

Contacte DG Migration and Home Affairs.

Email: HOME-AMIF-UNION-ACTIONS@ec.europe.eu

Comparteix