Integració dels immigrants amb eines TIC (DT-MIGRATION-06-2018-2019)

  • DT-MIGRATION-06-2018-2019
  • Integració dels immigrants amb eines TIC
  • [pressupost 12.000.000 euros]
  • [Tancat el 13/03/2018, 17:00h horari Brussel·les] 
  • Convocatòria destinada a finançar solucions TIC que facilitin l’esforç de les administracions públiques a nivell europeu, estatal o local per gestionar la integració d’immigrants. Aquests aplicatius facilitaran la comunicació amb els immigrants i el seu accés a l’ensenyament de llengües, educació, formació, ocupació benestar i salut en els comunitats acollidores.
Comparteix