Pressupost
Data límit
10.000.000,00 euros (es subvencionaran projectes entre 200 mil i 1 milió d’euros).
Fins el 2 d’agost de 2022 de 2022, a les 17:00 hores de Brussel·les.
Nom de la convocatòria Social innovation for a fair green and digital transition. ESF-2022-SOC-INNOV.
Programa de finançament Fons social europeu – FSE.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu de la convocatòria és desenvolupar i provar innovacions socials en centres educatius, centres de treball, comunitats locals o altres àmbits.

Es poden finançar actuacions com ara:

  • Activitats de capacitació.
  • Accions de difusió i sensibilització.
  • Accions per la creació i millora de xarxes per l’intercanvi de bones pràctiques.
  • Accions pel desenvolupament i prova d’innovacions socials.
  • Retorn a institucions locals, regionals, estatals o de la UE.
  • Formació.
  • Campanyes de comunicació.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar consorcis d’un mínim de dues organitzacions (públiques o privades) en dos països diferents.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte DG Employment, Social Affairs and Inclusion.
E-correu: EMPL-EaSI-2022-SOC-INNOV@ec.europa.eu
Comparteix