Pressupost
Data límit

6.000.000,00 euros (es finançaran projectes d’entre 1,2 i 1,8 milions d’euros, i entre el 80% i el 95% de les despeses elegibles).

Fins el 29 de gener de 2021, a les 12:00 hora de Brussel·les.

Nom de la convocatòria Innovative media for peace, social cohesion and reconciliation in Turkey, the Middle-East and North Africa. EuropeAid/170389/DD/ACT/Multi.
Programa de finançament Instrument contributing to Stability and Peace (IcSP).
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu de la convocatòria és promoure l’ús de les noves tecnologies per provocar un canvi positiu en la resolució de les dinàmiques de conflicte i el suport a les iniciatives de pacificació. També per incrementar la conscienciació sobre la lluita contra la desinformació i enfortir l’alfabetització mediàtica.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar, entre d’altres, organismes públics locals i les seves entitats dependents establerts en països de la UE i en països objecte de les actuacions.
Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Contacte

Comissió Europea. Service for Forign Policy Instruments (FPI).

Pàgina de contacte.

Comparteix