Innovació per a un envelliment actiu i saludable. SC1-HCC-08-2020. (Horizon 2020).

Pressupost
Data límit
2.000.000 euros (La Comissió considera que els projectes haurien de sol·licitar entre 1,5 i 2 milions d’euros).
Fins el 22 d’abril de 2020, 17:00h horari Brussel·les.

Prorrogat fins el 18 de juny.

Nom de la convocatòria Scaling up innovation for active and Healthy ageing. SC1-HCC-08-2020.
Programa de finançament Horizon 2020
Objectius de la convocatòria i activitats finançables Convocatòria orientada a finançar solucions innovadores per a l’envelliment actiu i saludable, especialment aquelles relatives orientades a apoderar la ciutadania mitjançant eines digitals. Aquestes mesures depenen en gran part de l’aportació de col·lectius i agents locals i regionals, com ara indústries, societat civil, institucions acadèmiques i administracions públiques.

Les propostes han de basar-se en treballs anteriors per tal de traslladar i escalar aquestes solucions.

Criteris d’elegibilitat i partenariat Les sol·licituds han de ser presentades per almenys una entitat ubicada a la Unió o països associats al programa Horitzó 2020.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Guia del participant Horizon 2020.

Pla de treball 2014-2015 del Repte Social 8. Salut, canvi demogràfic i benestar.

Manual Online Horizon2020.

Contacte Comissió Europea. DG Recerca i Innovació.

Pàgina de contacte.

Comparteix