Pressupost
Data límit
1.200.000,00 euros (Es preveu finançar un sol projecte).

Fins el 20 d’octubre de 2021 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Affordable Housing Initiative. SMP-COSME-2021-HOUS-01.

Programa de finançament

Programa sobre el mercat únic, la competitivitat de les empreses, incloses les petites i mitjanes empreses, i les estadístiques europees.

Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria pretén donar suport pel treball en xarxa mitjançant la creació d’un consorci per donar suport a petites i mitjanes empreses perquè col·laborin amb autoritats públiques i proveïdors d’habitatge social.

El consorci haurà d’actuar en tres àmbits prioritaris:

  • Suport a partenariats industrials.
  • Creació d’un node de coneixement sobre la reforma urbana de barris.
  • Proveir assistència sobre finançament sostenible, regulació i estàndards de reforma urbana.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar consorcis formats per un mínim de 5 organitzacions, que entre els seus membres hi hagi experts en polítiques d’habitatge, del sector d’habitatge social, del sector de la construcció, del sector d’energies renovables, autoritats públiques de l’àmbit local i institucions financeres.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Contacte European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency.

Pàgina de contacte.

E-correu: CINEA-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu

Comparteix