Pressupost
Data límit
4.450.000,00€ (subvenció entre el 60% i 95% del pressupost elegible).

Fins el 22 de febrer de 2021, a les 15:00, hora de Brussel·les.

Nom de la convocatòria EU Peacebuilding Initiative (EUPI) 2020. EuropeAid/169974/DD/ACT/Multi.
Programa de finançament EU Peacebuilding Initiative (EUPI). Comissió Europea.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu global de la convocatòria és promoure les condicions per una resolució del conflicte palestino-israelià mitjançant el compromís de la societat civil i la ciutadania, per a una solució pacífica i negociada de dos estats.

Objectius específics:

  1. Compromís civil i polític per la Pau. En aquest lot s’hi podran proposar actuacions de participació i empoderament ciutadà de diferents col·lectius socials a nivell local, nacional o internacional.
  2.  Construcció de la confiança mútua. En aquest lot s’hi podran proposar actuacions per promoure els llaços entre comunitats, promoure la cultura de pau, el diàleg interreligiós i promoure valors de respecte mutu.
  3. Cooperació estratègica. En aquest lot s’hi podran proposar actuacions per establir cooperacions transfrontereres, promoure les relacions bilaterals i el compromís entre ambdues comunitats a partir de matèries d’interès comú.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar ens locals establerts a la Unió Europea.

Per al lot 1 i 2, si el sol·licitant no està establert a Israel o Plaestina, aleshores ha d’actuar en consorci amb entitats establertes en el territori.

Per al lot 3 és obligatori que el sol·licitant actui en consorci amb socis establerts a Israel i Palestina.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.
Cerca de socis Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.
Contacte Comissió Europea. DG de Cooperació Internacional i Desenvolupament

E-correu: DELEGATION-WEST-BANK-GAZA-PFP@eeas.europa.eu

Comparteix