Pressupost
Data límit
4.000.000,00 euros (Es finançaran projectes entre 75 mil i 500 mil euros, fins el 60% dels costos elegibles).

Fins el 25 de gener de 2022 a les 17:00, hora de Brussel·les.

Nom de la convocatòria Information Measures for the Common Agricultural Policy (IMCAP). IMCAP-2022-INFOME.
Programa de finançament Fons europeu agrícola de desenvolupament rural – FEADER.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu general de la convocatòria és promoure la Política Agrària Comuna (PAC) mitjançant la promoció d’informació sobre aquesta. Concretament s’ha de centrar sobre els beneficis de la PAC per a Europa, per als productors i la ciutadania europea.

Les mesures informatives han d’incloure una o diverses de les següents:

  • Producció i distribució de material audiovisual i multimèdia.
  • Campanyes web i a mitjans de comunicació.
  • Esdeveniments mediàtics.
  • Conferències, seminaris, tallers i estudis.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar entitats jurídiques establertes a la Unió Europea. Cada subvenció s’atorga a una sola entitat.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte Comissió Europea. DG de Desenvolupament Agrícola i Rural.

E-correu: AGRI-GRANTS@ec.europa.eu

Comparteix