Impuls a la diversitat i el talent musical europeu. EAC/S21/2019. (Europa Creativa).

Pressupost
Data límit
900.000 euros (finançament fins el 80% dels costos elegibles. La subvenció màxima serà de 90 mil euros).
Fins el 31 d’octubre de 2019, 12:00h horari Brussel·les.
Nom de la convocatòria Preparatory Action Music Moves Europe: Boosting European Music Diversity and talent. EAC/S21/2019.
Programa de finançament Europa Creativa.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables Convocatòria destinada a identificar i recolzar  a 10 programes innovadors de formació a joves músics i professionals amb dimensió europea.

Accions elegibles:

  • Esquemes de formació que emprin l’ensenyament presencial i en línia.
  • Esquemes de tutories i aprenentatge mutu.
  • Esquemes de formació amb estades pagades.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar entitats privades o públiques (entre elles administracions locals) de l’àmbit de la formació musical. Es poden presentar individualment o per un consorci d’un mínim de dues entitats.
Cerca de socis Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte Agència Executiva per l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA).
Pàgina de contacte.
Comparteix