Pressupost
Data límit
3.000.000,00 euros (es finançarà una sola proposta fins el 90% de les despeses).

Fins el 5 d’octubre de 2022, a les 17:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Support for the implementation of the European Heritage Label. CREA-CULT-2022-EU-HERITAGE-LABEL.

Programa de finançament Europa Creativa.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu donar suport a una organització, o un consorci d’organitzacions, per tal de desenvolupar la iniciativa de l’Etiqueta del Patrimoni Europeu.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar entitats (públiques o privades) o consorcis d’organitzacions.
Més informació Pàgina web.
Contacte European Education and Culture Executives Agency (EACEA).

E-correu: EACEA-SIEHL@ec.europa.eu

Comparteix