Pressupost
Data límit

500.000.000,00 euros (subvenció de fins el 90% dels costos elegibles).

Fins el 29 de setembre de 2022.

Nom de la convocatòria Ayudas a municipios para la implantación de ZBE y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del PRTR. Convocatoria correspondiente al ejercicio 2022. BDNS640563.
Font del finançament NGEU – Next Generation EU.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu d’aquesta convocatòria és finançar actuacions que contribueixin a la millora de la qualitat de l’aire i reducció del soroll en entorns urbans, l’impuls de la descarbonització de la mobilitat urbana, així com la potenciació i optimització del transport urbà i metropolità.

Les actuacions a finançar hauran de complir amb els objectius següents:

  • Accelerar la implantació de Zones de Baixa Emissió.
  • Fomentar el canvi modal en entorns urbans i metropolitans cap a mitjans de transport més sostenibles.
  • Fomentar la transformació  del transport públic de viatges i mercaderies cap a una activitat de zero emissions millorant l’accessibilitat del sistema.
  • Digitalització de l’activitat dels serveis públics de transport per a una major eficiència, millor accessibilitat i avantatges per a l’usuari del transport públic.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar municipis capitals de província, municipis de més de 50 mil habitants, municipis de més de 20 mil habitants que disposin de transport públic col·lectiu urbà interior i disposin d’un pla de mobilitat sostenible, i ens supramunicipals i agrupacions de municipis amb competències en transport públic urbà col·lectiu.

Més informació

Web de la BDNS.

Text de la convocatòria.

Extracte publicat al BOE.

Bases reguladores.

Pàgina web del programa.

Preguntes freqüents.

Contacte

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Pàgina de contacte.

E-correu: planayuntamientos@mitma.es

 
Comparteix